“Tot de Wereld”     


direction/concept/design: Merel de Groot
assisant director: Lisa Schiphorst
dramaturgy: Fanne Boland
actors: Abel Nienhuis, Lottie de Bruijn, Linar Ogenia, Tabea Martin, Ank Daamen
scenographer: Ank Daamen
costume design: Bloem Schaaper, Fer Smidt
lighting desing: Maarten Jansen
sound design: Mette Collignon
production: Wouter Goedheer
photography: Jan-Reinier van der Vliet
company: Regie, Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
first performance: Theater Bellevue, Amsterdam, June 26th 2008


Winner of the Ton Lutz Prijs 2008 '

Bovenal is "Tot de wereld" onvergelijkbaar. Er is geen verhaal, geen duidelijke spanningsboog. Er zitten allerlei verwijzingen in, naar Vermeer, wellicht naar Ground Zero, het Leven zelf, en misschien is het wel de weergave van een rommelige binnenwereld, één lange herinnering aan de oeverloze kindertijd, aan de eerste liefde, het ontdekken van je plaats in de groep.' (Jury rapport Ton Lutz Prijs 2008)